Functional Safety: integratie van veiligheid in de besturing

Integratie functionele veiligheid

Vroeger zorgden mechanische of elektrische/elektronische deelschakelingen - gescheiden van de centrale besturing - voor deze veiligheid. E.D.&A. merkt duidelijk de tendens om belangrijke delen hiervan nu te integreren in de besturing zelf.

Het integreren van deze functionele veiligheid in de besturing betekent een daling in het aantal benodigde componenten en de daarbij horende kosten. Dit is niet alles: ook de bedrading, supply chain en after sales servicing worden sterk vereenvoudigd. In heel specifieke gevallen is deze integratie zelfs de enige mogelijkheid om het beoogde resultaat op vlak van veiligheid te behalen.

Hierbij dient rekening gehouden te worden met heel wat normen, waaronder de EN/IEC 60335, EN/IEC 60730 en EN/ISO 13849, al dan niet aangevuld met specifieke nationale normen. Welke specifieke normen toegepast moeten worden, hangt af van de applicatiedomeinen en de landen waar de machine of apparaat op de markt gebracht wordt.

Aandacht voor certificering

Vanaf de start van een project werkt E.D.&A. samen met een certificeringsinstituut. Uit ervaring weten wij dat dit zijn vruchten afwerpt. Stapsgewijs toetsen wij samen requirements, design en implementatie af om tijdig en waar nodig, bij te sturen. De uiteindelijke conformiteitsbeoordeling en accreditatie verloopt daardoor vlotter, zonder onaangename verrassingen.

Het ontwikkelproces van de R&D-afdeling van E.D.&A. sluit naadloos aan op de eisen die gesteld worden binnen de toegepaste normen. De kwaliteit ervan wordt gewaarborgd via het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem.

V-model, FMEA, SIL en/of PL

Als basis hanteren wij een V-model om de verschillende fasen van een ontwerp te doorlopen. In een eerste fase wordt in nauwe samenwerking met de klant de risk assessment opgesteld of gereviewd. De beoogde requirements dienen als pijlers voor de verdere ontwikkeling. Het uitvoeren van een design FMEA, SIL en/of PL berekeningen zijn typerend voor ontwerpen met functionele veiligheid. Deze specifieke zaken worden aangevuld met standaardtaken zoals reviews en validatietesten.

Combinatie van standaarden

Sommige ontwerpen moeten voldoen aan meerdere standaarden. Ook hier bouwt E.D.&A. verder op de verworven ervaring in het verleden. Zo hebben wij onder meer een VDE gecertificeerde besturing gerealiseerd die voldoet aan EN 60335, EN 60730 met Class B software én EN 13849 (SIL2 – PLd).

Onze aanpak en ervaring op vlak van functional safety zorgden reeds voor heel wat succesvol afgeronde projecten in de voorbije jaren. Onze zin voor kwaliteit wordt ook nadien toegepast tijdens de in-house productie van de ontwikkelde elektronische besturingen.

Downloads

Functional Safety: integratie van veiligheid in de besturing

Meer weten?

We horen graag wat we voor u kunnen betekenen.

Contacteer ons
Alle nieuwsberichten
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief