Design for Excellence (DfX)

De basis van ons succes ligt in onze synergie-aanpak: in alles wat wij doen, willen wij meerwaarde creëren. Voor wij beginnen aan de ontwikkeling van een project zitten onze design-, test- en productieafdelingen samen om te kijken hoe uw product zo efficiënt mogelijk gemaakt en getest kan worden. Daarbij houden we rekening met alle facetten van DfX (Design for Exellence); dit omvat o.a. DfM (Design for Manufacturing), DfA (Design for Assembly) en DfT (Design for Test).

Design for Manufacturability (DfM)

DfM (Design for Manufacturability) is een methode om de produceerbaarheid van een elektronica-ontwerp al mee te nemen tijdens de ontwikkelingsfase. Productieproblemen elimineren we in dit vroege stadium, wat leidt tot lagere productiekosten en een kortere ‘time-to-market’.

Design for Assembly (DfA)

DfA (Design for Assembly) is een methode om de assemblage of samenbouw van een productontwerp te verbeteren. Tijdens de ontwikkelingsfase nemen we de assemblage al in detail onder de loep. Assemblage wordt hierdoor vaak eenvoudiger en vraagt minder tijd. Bovendien kan de samenbouw van het ontwerp door deze methode in de toekomst ook geautomatiseerd worden.

Design for Test (DfT)

DfT (Design for Test) is een methode om de testbaarheid tijdens de ontwikkeling van de elektronica al mee te nemen. Deze methode maakt het automatisch testen van de elektronica tijdens het productieproces mogelijk, wat de kosten doet verlagen en een uitmuntende kwaliteit garandeert.

 

Expert: Onze specialistische kennis van besturingen is overal toepasbaar. E.D.&A. heeft ervaring in verschillende sectoren. Een kruisbestuiving waar u baat bij heeft.

Innovatief: E.D.&A. heeft voortdurend aandacht voor innovatie en trends. Vaak hebben we nieuwe technologieën voor uw toekomstige producten al in de vingers.

Betrouwbaar: E.D.&A. is een betrouwbare en stabiele partner voor machine- en apparatenbouwers. We dragen met trots het label ‘Factory of the Future’.

Contacteer ons

Lees meer over onze ontwikkeling