Milieu

Doorgedreven aandacht voor het milieu kadert binnen onze waarden

Respect is één van onze waarden. Respect voor medecollega’s, klanten, leveranciers, maar ook voor het milieu en onze omgeving. Daarom kozen wij bewust voor een duurzaam, energiezuinig en zeer goed geïsoleerd gebouw in combinatie met een performant ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Geothermische warmtepomp

De verwarming van het gebouw gebeurt a.d.h.v. een geothermische warmtepomp. Hiervoor werden twee grote gaten in de grond geboord tot een diepte van zo’n 100m. Uit de ene put wordt het water opgepompt, in de andere put wordt het water terug naar beneden gepompt. Op die manier wordt het gebouw in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld.

Energiezuinig gebouw

Het gebouw van E.D.&A. heeft een E-peil van 9 en een K-peil van 25. Het E-peil geeft een cijfer over de energiezuinigheid van een gebouw. Welke verlichting wordt gebruikt? Hoe wordt er verwarmd? Wordt er alternatieve energie ingezet, opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen of door een warmtepompboiler…. Het E-peil houdt hiermee rekening. Hoe lager het getal, hoe beter.

Het K-peil geeft dan weer een indicatie over hoe goed of slecht een gebouw geïsoleerd is. Ook hier geldt: hoe lager dit getal, hoe beter het gebouw geïsoleerd is.

Je kan dus gerust stellen dat ons gebouw zeer energiezuinig en goed geïsoleerd is.

Laadpalen op de parking

Momenteel beschikken we al over een laadpaal met twee aansluitingen op ons terrein. Op termijn willen we -als de nieuwbouw klaar is- bij de nieuwe parkeerplaatsen er nog enkele voorzien. Via NFC kan de paal geactiveerd en gebruikt worden. In een later stadium sluiten we deze aan op een netwerk, zodat al onze collega’s via een app toegang krijgen tot de laadpalen.

Zonnepanelen

Om zelf te voorzien in ons eigen energieverbruik werd het dak van het gebouw maximaal benut voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze installatie heeft een vermogen van 120kWp en brengt zo ongeveer 100.000kWh per jaar op. Hiermee coveren we een groot deel van ons eigen verbruik.

Sportieve collega’s douchen met warm water dankzij de servers

Bij E.D.&A. werken veel sportieve collega’s. Veel medewerkers komen met de fiets. Zij kunnen hier douchen. Het warme water wordt gegenereerd m.b.v. een warmtepompboiler die de warmte van onze servers recupereert.

Lees meer over E.D.&A.