Disclaimer

E.D.&A. nv, nader genoemd als E.D.&A., verleent u hierbij toegang tot www.edna.eu ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
E.D.&A. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

E.D.&A. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van E.D.&A..

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan E.D.&A. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.  E.D.&A. biedt geen garantie dat deze website, de server of e-mails vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen en is daarvoor niet verantwoordelijk.

E.D.&A. geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt - via formulieren of e-mail - worden door E.D.&A. strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt. E.D.&A. houdt zich het recht voor om de gegevens in een eigen bestand op te slaan en deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor gerichte commerciële uitingen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

©2018 E.D.&A. nv. Alle rechten voorbehouden.

Met de steun van