Data-platform helpt juiste keuzes te maken bij hardware ontwikkeling

Het recent aangekochte data-platform ondersteunt onze hardware engineers nog beter bij de keuze voor bepaalde componenten tijdens het ontwikkelingsproces (hardware ontwikkeling). De voordelen van het nieuwe data-platform kunnen we samenvatten in 4 grote groepen:

  • Via het inlezen van de BOM (Bill Of Material) kunnen we vlot ‘certificates of compliance’ afgeven. Alle producten worden nagekeken op compliancy met de geldende REACH* en RoHS** wetgeving.
  • We checken onze producten ook op SVHC*** en informeren onze klanten hierover.
  • Via het platform zetten we stappen richting “Design for Disassembly”. De componenten in de BOM’s worden onder de loep genomen op het gebied van milieubelasting. Het platform stelt eveneens alternatieve componenten voor die beter scoren op het vlak van milieu. Uiteraard een belangrijk aspect bij duurzaam ondernemen.
  • De componenten van onze producten worden allemaal ingeschat op verkrijgbaarheid. Via ‘alerts’ worden we op de hoogte gebracht als componenten obsolete dreigen te worden.

*REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Het is een EU-verordening om de chemische risico's voor het milieu of de menselijke gezondheid te beperken. E.D.&A. blijft de ontwikkelingen van REACH volgen en is vastbesloten zich te blijven engageren als milieuverantwoordelijke onderneming.

**RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances. Dit is een EU-richtlijn om gevaarlijke stoffen in elektronische producten te bannen. Vanwege de snelle toename van elektronisch afval (incl. gevaarlijke stoffen), heeft de EU deze RoHS-richtlijn opgesteld. E.D.&A. gebruikt uitsluitend RoHS-conforme componenten en produceert haar artikelen RoHS-vrij.   

***SVHC staat voor Substances of Very High Concern (zeer zorgwekkende stoffen). Wanneer een SVHC gebruikt is in onze producten (in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent), zijn we als fabrikant/leverancier verplicht onze (B2B) klanten hierover te informeren.

Meer weten?

We horen graag wat we voor u kunnen betekenen.

Contacteer ons
Alle nieuwsberichten
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief