Belang van EMC bij een elektronicaontwerp.

EMC = ElektroMagnetische Compatibiliteit?

Bij de ontwikkeling van elektronica is elektromagnetische compatibiliteit (EMC) een heel belangrijk aandachtspunt. In het kort gezegd, betekent ElektroMagnetische Compatibiliteit  (EMC) dat apparaten in een EMC-omgeving juist functioneren:

  • zonder interferentie met andere apparaten (emissie)
  • zonder last te hebben van andere apparaten (immuniteit)

Bij het steeds geavanceerder en belangrijker worden van elektronica in uw machine of apparaat krijgt EMC terecht steeds meer aandacht. 

EMC, ook voor uw product?

EMC zorgt voor de correcte werking van verschillende apparatuur in een gemeenschappelijke elektromagnetische omgeving. Er zijn een aantal geharmoniseerde standaarden om de naleving van de geldende EMC-richtlijnen aan te kunnen tonen. 

Bedoeling is om de niet-intentionele straling van toestellen te beperken en een bepaalde minimum-kwaliteit m.b.t. suspectibility te garanderen. Ook bij uw machine of apparaat! Het niet volgen van de geldende standaarden kan verregaande gevolgen hebben (bijv. het niet kunnen vermarkten van uw producten wegens niet EMC-compatibel). 

Belang van EMC bij een elektronicaontwerp. Achtergrond en tips.

EMC krijgt soms pas vrij laat in een ontwerp de aandacht, met langere ontwerptijden en hogere kosten tot gevolg. Wij houden liefst onmiddellijk bij de start van het ontwikkeltraject van de elektronische besturing rekening met EMC. Via o.a. onze eigen SAR (Semi Anechoic Room) kunnen we hierop -tijdens het hele ontwikkeltraject- continu testen.  Er zijn verschillende tests op elektromagnetische compatibiliteit en interferentie, zowel op apparaatniveau als op platform- en systeemniveau. Deze hebben betrekking op zowel emissie als op immuniteit.

Een goed doordacht EMC-ontwerp is essentieel. Download nu de slides van het webinar dd 14.12.2022 rond het belang van EMC bij een elektronicaontwerp via de button hieronder. 

Downloads

Presentatie: E.D.&A. Webinar Importance of EMC in an electronics design - 14.12.2022 (Eng Slides). Download nu !

Meer weten?

We horen graag wat we voor u kunnen betekenen.

Contacteer ons
Alle nieuwsberichten
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief