Custom-made besturing voor professionele wasmachines

Industriële markt

Onze klant is fabrikant van industriële wasmachines, drogers en strijkmachines. E.D.&A. ontwikkelde verschillende I/O-borden inclusief kunststof behuizing voor een nieuwe lijn van professionele wasmachines.

De I/O-borden die we ontwikkelden, dienden te voldoen aan strenge veiligheidseisen waardoor o.a. Klasse B-software noodzakelijk was.

Deze producten werden in nauwe samenwerking met een officieel keuringsinstituut gecertificeerd voor zowel de Europese als voor de Amerikaanse markt.  E.D.&A. levert een compleet product inclusief behuizing.

Contacteer ons

Kenmerken

  • Geïntegreerde veiligheidsfuncties met klasse B software
  • CAN-interface
  • Overschakeling naar batterijen bij spanningsuitval
  • Custom-made industriële behuizing voor snelle montage