French
English version
Deutsch
 • 02 december
  | 2016
  Functionele veiligheid: Een verhaal over integratie van functies, normering en risicobeheersing.

  Integratie van veiligheid in de besturing

  Vroeger zorgden mechanische of elektrische/elektronische deelschakelingen –gescheiden van de centrale besturing- voor deze veiligheid. E.D.&A. merkt duidelijk de tendens om belangrijke delen hiervan nu te integreren in de besturing zelf. Onze aanpak en ervaring op vlak van functional safety zorgden reeds voor heel wat succesvol afgeronde projecten in de voorbije jaren.

  Kennis van normen versterkt door samenwerking met keuringsinstituten

  Vereenvoudiging op verschillende vlakken

  Het integreren van deze functionele veiligheid in de besturing betekent een daling in het aantal benodigde componenten en de daarbij horende kosten. Dit is niet alles, ook de bedrading, supply chain en after sales servicing worden sterk vereenvoudigd. In heel specifieke gevallen is deze integratie zelfs de enige mogelijkheid om het beoogde resultaat op vlak van veiligheid te behalen.

  Bepaling van de normen

  Drijvende normen op dit vlak zijn de EN/IEC 60335, EN/IEC 60730, EN/ISO 13849 en EN/IEC 62061, al dan niet aangevuld met specifieke nationale normen. Welke specifieke normen toegepast moeten worden, hangt af van de applicatiedomeinen en de landen waar de machine of apparaat op de markt gebracht wordt.

  Aandacht voor certificering

  Vanaf de start van een project werkt E.D.&A. samen met het certificeringsinstituut. Uit ervaring weten wij dat dit zijn vruchten afwerpt. Stapsgewijs toetsen wij samen requirements, design en implementatie af om tijdig waar nodig bij te sturen. De uiteindelijke conformiteitsbeoordeling en accreditatie verloopt daardoor vlotter, zonder onaangename verrassingen.

  Risicobeoordeling om de gevaren van een machine/apparaat in kaart te brengen en te reduceren

  ISO 9001:2015

  Het ontwikkelproces van de R&D-afdeling van E.D.&A. sluit naadloos aan op de eisen die gesteld worden binnen de toegepaste normen. De kwaliteit ervan wordt gewaarborgd via het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem.

  V-model, FMEA, SIL en/of PL

  Als basis hanteren wij een V-model om de verschillende fasen van een ontwerp te doorlopen. In een eerste fase wordt in nauwe samenwerking met de klant de risk assessment opgesteld of gereviewd. De beoogde requirements dienen als pijlers voor de verdere ontwikkeling. Het uitvoeren van een design FMEA, SIL en/of PL berekeningen zijn typerend voor ontwerpen met functionele veiligheid. Deze specifieke zaken worden aangevuld met standaardtaken zoals reviews en validatietesten.

  Combinatie van standaarden

  Sommige ontwerpen moeten voldoen aan meerdere standaarden. Ook hier bouwt E.D.&A. verder op de verworven ervaring in het verleden. Zo hebben wij onder meer een VDE gecertificeerde besturing gerealiseerd die voldoet aan EN 60335, EN 60730 met Class B software én EN 13849 (SIL2 – PLd).

  Onze zin voor kwaliteit wordt ook nadien toegepast tijdens de in-house productie van de ontwikkelde elektronische besturingen.